Դուք գտնվում եք.

Inframerica Aeroporto de S. G. do Amarante S.A.
Զեկուցեք այստեղ Հետևել

Այլընտրանքային զեկույցների ալիք

Աշխատանքային ոլորտում անկանոնությունների կանխարգելում, վերահսկողություն և հայտնաբերում:

Այս գաղտնի սողնակային ալիքը թույլ է տալիս տեղեկացնել անօրինական գործողությունների կամ ընկերության քաղաքականության խախտումների մասին, կապված Aeroporto de Natal աշխատողների վարքագծի հետ: Ցանկացած փաստ, որը հակասում է ցանկացած այլ ընկերության, կազմակերպության կամ կազմակերպության, Aeroporto de Natal-ին չհակասվող օրենքին, էթիկայի կամ լավ գործելակերպին, պետք է ուղղվի համապատասխան ճանապարհին: